April 2020

 Ordförande har ordet!                                                                                                                        

Nu är våren äntligen på väg med värme och sol. I dessa tiden uppskattas utevistelse kanske mer än annars och då är det fantastiskt att få ta med sig sin bästa vän ut i naturen.                                           

I rådande tider följer klubben SKK:s restriktioner vilket innebär att vi bedriver kursverksamhet ute och i mindre grupper med medhavd fikakorg. All tävlingsverksamhet är inställd under våren likaså föreläsningar. Vår förhoppning är att vår verksamhet ska komma igång igen till hösten. Håll utkik på vår hemsida och Facebook! 

 

Senaste nytt rörande Travet

Karlshamns Kommun har sagt upp avtalet mellan Karlshamns Brukshundklubb och kommunen rörande nyttjanderätten. Det innebär att nuvarande avtal gäller till 2020-12-31 som tidigare. Nu pågår diskussioner om vad som skall hända sen, olika alternativ finns, men just nu kan vi nyttja travet som vanligt året ut.

 

Bakgrunden till att avtalet har sagts upp är att kommunen har för avsikt att om möjligt sälja ytan med travrondell och byggnader. I avtalet är det inskrivet att om avtalet sägs upp av kommunen så skall motsvarande anläggning erbjudas. Vad som avses med det är vi inte helt överens med kommunen om.

 

Så fort det finns ett konkret förslag att ta ställning till kommer det att presenteras på ett medlemsmöte.

 

Ta väl hand om varandra!   Väl mött på vår lilla klubb utomhus!

 

Carina Frisk

Ordförande Karlshamns brukshundklubb

 

15 mars 2020

Hej!

Jag vill rikta ett stort TACK för att få leda Karlshamns brukshundklubb. Min vision är att vi alla ska jobba gemensamt för att skapa en trivsam, inspirerande klubb.

Vill göra er uppmärksam på att info om Coronaviruset finns på vår hemsida www.karlshamnsbk.se  och Svenska brukshundklubben.

I meilet finns en bifogad fil på lite av de aktiviteter som kommer att finnas under våren, hjärtligt välkomna!

Väl mött!

Carina Frisk
ordförande Karlshamns brukshundklubb

 

Arkiv utskick