Kontaktpersoner

Allmänna frågor om kurser, existerande kurser som du kan finna här på hemsidan, Anita Gustavsson, zteffie@telia.com, har du funderingar kring andra kurser och utbildningar, Carina Frisk, carina62frisk@hotmail.com.

Beskrivning av kurser och anmälan

Under menyn för utbildning finner du information om våra kurser och hur du kan anmäla dig.

 

Kurspolicy

Regeln "först till kvarn" gäller vid anmälan till klubbens kurser. Vi prioriterar de som redan är medlemmar och vill fortsätta arbeta med sina hundar så långt det är möjligt. Kursavgiften ska vara betald innan kursstart för att få deltaga. 
Bankgiro: 5195-3115, mer info om medlemsskap finner ni här.

Återbetalning av kursavgift

Återbetalning av kursavgift, eller erbjudande om ny kurs till reducerat pris motsvarande antal missade kurstillfällen, sker endast då hund eller ägare blir långvarigt sjuk och ej kan fullfölja kursen. Sjukintyg krävs. Återbetalning av kursavgift sker även då styrelsen avbryter hund eller förare på grund av oacceptabelt beteende. Instruktören rapporterar till styrelsen som fattar beslut och meddelar hundföraren.

Byte av kurs

Byte av kurs får endast ske då ett ekipage hamnat i helt "fel" grupp nivåmässigt eller om föraren får förändrade villkor, t.ex. på arbetet. Dock endast i mån av plats.

Missbelåten kursdeltagare

Missbelåten kursdeltagare hänvisas till utbildningssektorn eller styrelsen. För att få stopp på den illegala handeln med hundar ställer vi följande krav på våra kurser.

Krav

Din hund ska vara vaccinerad, medtag vaccinationsintyg vid första kurstillfället. Om din hund är under 12 veckor eller inte är fullvaccinerad får du delta utan hund tills vaccinationsintyg kan uppvisas Instruktören/kursledaren kontrollerar hundens identitet (öronmärkning eller chip)