Spår Grundkurs

 

Mål: Att kunna spåra 300 meter med varierande underlag.

 

Innehåll: Under den här kursen kommer du få lära dig grunderna i hur man tränar personspår med hund. Personspår passar alla hundar och är en bra aktivering. Träningen läggs upp individuellt.

Under kursen kommer vi att arbeta med spårträning, motivation, stegringsplan och hur kan du träna vidare efter kursen. Teori och praktiska övningar.

Förkunskaper: Inga.

 

Kurstid: 5 träffar x 3 studietimmar.

 

Kursavgift: 600 kronor.

 Anmälan: Klicka här

Information: Mats.silfver@hotmail.com

 

Spår Fortsättningskurs

 

Mål: En trevlig aktivering för dig och hunden och som även ger en bra start för ev. tävlande.

 

Innehåll: Individuell träning av personspår och föremål och markeringar/apportering

 

Förkunskaper: Spår Grundkurs eller motsvarande.

 

Kurstid: 4 träffar x 3 studietimmar.

 

Kursavgift: 500 kronor.

Anmälan: Klicka här

Information: Mats.silfver@hotmail.com

 

 

 

 

Brukslydnadskurs

 

Mål: Att kunna komma ut på tävlingsplan.

 

Innehåll: Denna kurs är tävlingsinriktad. Brukslydnadsmomenten har en röd tråd genom klasserna, appell, lägre, högre och elit, vilket gör det lättare att förbereda sig uppåt i klasserna. Flera av momenten återfinns i de flesta klasserna på stegrade vis, såsom linförighet, fritt följ, inkallning, kryp, framåtsändande, hopp apportering m.m.

 

Förkunskaper: Fortsättningskurs allmänlydnad eller motsvarande. Gäller endast registrerade hundar i Svenska kennelklubben.

 

Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar.

 

Kursavgift: 1000 kr.

Anmälan: Klicka här

Mats.silfver@hotmail.com 

   

Uppletande kurs

 

Mål: Hunden skall leta efter föremål och lämna det till sin förare.

 

Innehåll: Kursen syfta till att låta hunden hitta olika föremål som hanterats av en människa och lagts ut på ett givet område.

 

Förkunskaper: Man bör ha en bra inkallning på sin hund då den skall jobba lös. Hunden bör ha ett föremålsintresse.

 

Kurstid: 4 träffar x 3 studietimmar.

 

Kursavgift: 400 kronor.

Anmälan: Klicka här

Informantion: Mats.silfver@hotmail.com

  

Sök Grundkurs

 

Mål: Kursen skall ge insyn och insikt i bruksgrenens utförande för nybörjare och för de som kommit en bit i sin sökhundsutbildning samt ge tips och verktyg på vägen.

 

Innehåll: Tävlingsinriktad kurs i bruksgrenen SÖK. Hunden skall hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen. Kursen är individanpassad och vänder sig både till nybörjare och den som kommit lite längre i sin träning. Endast hundar som är registrerade i Svenska Kennelklubben kan gå denna kurs.

 

Förkunskaper: Fortsättningskurs allmänlydnad eller motsvarande. Hunden måste kunna vara lös i skogen och komma på inkallning, den bör vara social och gilla människor. Tävlingsambition hos föraren då det är en tävlingsinriktad kurs. Man bör gilla att vara ute i skogen i ur och skur, varje träningstillfälle tar många timmar i anspråk.

 

Kurstid: 5 tillfällen varav den första är teori med genomgång av regler mm.

 

Kursavgift: 600 kronor

Anmälan: Klicka här

Information: Mats.silfver@hotmail.com